Kaskad Sistemler

Kaskad Sistemler

Giriş

Yanlış ısı kaynağı seçimi,  para kaybı demektir. “Kaskad ısıtma sistemleri” klasik ısıtma sistemlerine göre %40 daha tasarrufludur.Bu yüzden ilk yatırım maliyetini çok kısa sürede amorti etmekte ve sistem kullanıcısını sürekli kâra geçirmektedir.

Kaskad Sistem Nedir?

kaskat1Kaskad kazan sistemi arka arkaya bağlanan bir dizi yoğuşmalı kazanlardan kurulu ısıtma sistemidir. Yoğuşmalı kazanlarda, kapasite arttıkça kullanılan malzemlerin aşırı pahalı olmasından dolayı maliyetin de çok arttığı görülmüştür. Bu yüzden maliyeti yüksek tek bir büyük kazan yerine toplamda daha az maliyetli birden fazla kazandan oluşan kaskad sistemler tasarlanmıştır. Bu sistemde kullanılan kazanların hepsi “alev modülasyonlu” olmalıdır. Bir kış sezonu boyunca %80 kapasite kullanımında %30 tam kapasite kullanıldığı düşünülürse sistemin daha çok düşük kapasitelerde çalıştığı görülür. Yani tek bir büyük cihazın alev modülasyonundan elde edilecek verim ile birden fazla cihazın kademeli olarak alev modülasyonu ile yanması arasında çok büyük verim farkı vardır.

Kaskas sistemlerde kazan daireleri daha temiz ve modern bir görünüme kavuşur. Kazanların duvara asılması sayesinde yerden de kazanılır. Duvar yeterince sağlam değilse, kazan duvara dik monte edilecek raylara bağlanmalıdır.

Kaskad sistemin tasarım ve kurulumu

Kaskad sistemleri tasarlarken ve kurarken teknik kurallara uyulmalıdır. Bu tasarım sayesinde önemli hatalar da önlenmiş olacaktır.

Kaskat sistemleri oluşturan hidrolik ekipmanlar şunlardır;

1- Denge kabı

2- Pislik ayırıcı

3- Hidrolik bağlantı seti

4- Güvenlik ekipmanları

5- Sıcak su ısıtma çözümleri

6- İkinci devre ana sirkülasyon pompası

7- Ek bileşenler

1-Denge kabı: Gerek merkezi sistem kazan gerekse kaskad sistemler için kullanılabilir. Kaskad sistemlerde kullanılması zaruridir. Kaskad sistemde kullanılan kombilerin pompası ile tesisattaki sirkülasyon pompaları arasındaki denge_kabidebi farkını ortadan kaldırabilmek için denge kabı kullanılır. Her kazanın içinde kendisine ait sirkülasyon pompası vardır. Birden fazla kazan paralel bağlanıp çalıştırıldığında, birden fazla da sirkülasyon pompası çalıştırılmış olur. Modülasyon nedeniyle bir kısım kazan devreden çıkar, devreye girer.Bu yüzden bir kısım sirkülasyon pompası da devreye girip çıkar. Dolaşımda olumsuz durumlar ortaya çıkar. Ayrıca sirkülasyon pompaları paralel bağlanmış olduklarından, tesisatın ihtiyacı olan basma yüksekliğini de karşılayamazlar. Bu nedenle sisteme bir harici sirkülasyon pompası ilave edilmelidir. Bu pompa konduğunda dahi her kazanın devreye giriş ve çıkışında oluşan dengesiz durum, bu kez de harici pompanın girişinde meydana gelir. Bu durumda denge kabı bu dengesizliği önleyen bir donanımdır.  Ayrıca, tesisatlarda kullanılan akışkan sıvı tesisattan kazana geri dönerken ısı kaybına uğrar. Bu ısı farkının ortaya çıkması kazanda ısıl gerilmelere neden olur ve kazanın ömrünü azaltır. Denge kabının ana görevi; Tesisattan gelen soğuk su ile kazandan gelen sıcak suyun karışması ısıl dengenin sağlanmasıdır. Böylece ısıl dengeler minumuma indirgenmiş olur.

2-Pislik ayırıcı:

pislik_ayirici

Şebekeden gelen sudaki çamur ve mil, tesisat borularında ve radyatörlerdeki korozyonun etkisiyle ufalanan partiküller kazan dönüş borusuna bağlanan pislik ayırıcılar sayesinde temizlenir. Bu sayede kazan ve pompalar korunmuş olur.

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın