Teknik Terimler

Mekanik Terimler

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 128 names in this directory
Alan Termostatı
Bir mekanın sıcaklık ayarını kontrol etmek ve düzenlemek için kullanılan bir termostattır.
Alçak Basınç Kontrolü
Soğutma sistemlerinde düşük basınç seviyelerini izleyen bir kontrol cihazıdır.
Antifriz
Su bazlı bir karışım veya bileşik olan antifriz, donmayı önlemek ve sıcaklık stabilitesini sağlamak için kullanılır.
Ayar Vanası
Bir akışkanın debisini veya basıncını kontrol etmek için kullanılan bir valftır.
Baca Gazı
Yakıtın yanması sonucu oluşan ve dışarıya atılan gazlardır.
Basınç Sensörü
HVAC sistemlerindeki akışkan basıncını ölçen bir sensördür.
Basınçlı Su Sistemi
HVAC sisteminde suyun basınç altında taşındığı bir sistemdir.
Buharlaşma Soğutma
Sıvının buharlaşması yoluyla ısı alımının sağlandığı bir soğutma yöntemidir.
Bypass Vana
HVAC sistemlerinde akışkanın ana hattan geçmeden diğer bir hatta yönlendirildiği bir vana sistemidir.
Çalışma Modu
HVAC sisteminin çalışma şekli veya ayarlanabilir işletme modlarını ifade eder.
Çalışma Zamanlayıcısı
HVAC sisteminin belirli bir süre boyunca çalışmasını sağlayan bir cihazdır.
Ceket Su Hattı
Isıtma sistemlerinde kullanılan ve boru hattını saran bir izolasyon malzemesidir.
Cevap Süresi
HVAC sisteminin talebe ne kadar hızlı tepki verdiğini gösteren bir parametredir.
Çift Hatlı Sistem
HVAC sisteminin yedekli olarak çalıştığı bir sistemdir.
Damper
Havalandırma kanalında hava akışını kontrol etmek için kullanılan bir mekanizmadır.
Difüzör
Havalandırma sistemlerinde hava akışını yaymak veya yönlendirmek için kullanılan bir cihazdır.
Dış Hava Ünitesi
Klima sisteminde dışarıdaki havayı işleyen bir ünitedir.
Doğal Gaz
Yakıt olarak kullanılan ve doğal kaynaklardan elde edilen bir gazdır.
Doğalgaz Keteni Nedir?
Sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatında sızdırmazlığı sağlamak amacıyla dişli parçaya sarılan  doğan bitki lifleridir.  Doğalgaz keteni tek başına yeterli değildir ve doğalgaz macunu ile birlikte kullanılmalıdır.

Dönüş Vanası
Radyatörlerdeki reglaj ayarını yapmamızı sağlayan vanalardır. Diğer adı reglaj vanasıdır.
Drenaj Pompası
Kondensatın toplandığı biriktirme kabından uzaklaştırılması için kullanılan bir pompadır.
Egzoz Havası
İç mekandan atılan havadır, genellikle kirli veya kirletici olabilir.
Ekonomizer
Dış havayı kullanarak enerji tasarrufu sağlayan bir HVAC cihazıdır.
Enerji Verimliliği
HVAC sisteminin ne kadar etkili ve verimli bir şekilde enerji kullandığını ifade eder.
Eşanjör
Isı transferini gerçekleştiren bir cihaz veya bileşenidir.
Evaporatif Soğutma
Suyun buharlaşması yoluyla ortamdaki sıcaklığı düşüren bir soğutma yöntemidir.
Fan Coil Ünitesi
Havayı ısıtmak veya soğutmak için kullanılan bir HVAC ünitesidir.
Fan Motoru
Hermetik kombilerde bulunur. Yanma sonucu açığa çıkan atık gazın atmosfere atılmasına ve kombiye taze hava sağlanmasına yarar.

 
Faz
Elektrik devresinde akımın durumunu ifade eden bir terimdir.
Filtre
HVAC sistemlerinde hava veya sıvı akışında partiküllerin tutulmasını sağlayan bir cihazdır.
Frenleme
HVAC sistemlerinde enerji tüketimini azaltmak veya durdurmak için kullanılan bir yöntemdir.
Freon
Soğutma sistemlerinde kullanılan bir tür soğutucu akışkandır.
Gaz Brülörü
Yakıtın gaz formunda yakıldığı bir ısıtma sistemi bileşenidir.
Gaz Dolumu
Soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu gazın sistemdeki seviyesinin kontrol edilmesi işlemidir.
Gece Modu
HVAC sisteminin gece saatlerinde enerji tasarrufu sağlamak için az güçte çalıştığı bir moddur.
Geri Kazanım
HVAC sisteminde enerji veya ısı geri kazanma yöntemidir.
Güç Kaybı
HVAC sisteminde enerjinin verimsiz bir şekilde kullanılması veya kaybedilmesidir.
Hacimsel Akış
HVAC sistemindeki hava veya sıvı akışının miktarını ifade eden bir terimdir.
Hava Kalitesi
İç mekandaki hava koşullarının sağlık ve konfor açısından uygunluğunu ifade eder.
Hava Soğutma Kulesi
Soğutma sistemlerinde kullanılan, sıcak suyun havaya temas ederek soğumasını sağlayan bir yapıdır.
Havalandırma
Temiz hava sağlamak veya havanın dolaşımını sağlamak için yapılan işlemleri ifade eder.
Hidronik Isıtma
Sıvı bir akışkanın kullanıldığı bir ısıtma sistemidir.
İç Hava Ünitesi
Klima sisteminde iç mekandaki havayı işleyen bir ünitedir.
İklimlendirme
Bir ortamın sıcaklık, nem ve hava kalitesini kontrol etmek ve ayarlamak için yapılan işlemleri ifade eder.
Isı Eşanjörü
Isı transferini gerçekleştiren bir cihazdır, sıcak ve soğuk akışkanların birbirine temas ettiği bir noktadır.
Isı Pompası
Bir ortamdan ısıyı alarak başka bir ortama aktaran bir cihazdır.
Isıtma veya Soğutma Ayırıcı
Isıtma veya soğutma sistemlerinde su ve hava ayırımını sağlayan bir cihazdır.
İzolasyon
Isıtma veya soğutma sistemlerinde enerji kaybını önlemek için kullanılan yalıtım malzemeleridir.
Jakuzi
Isıtma ve su jetleriyle donatılmış bir banyo küvetidir.
Jeneratör
Elektrik enerjisi üretmek için kullanılan bir cihazdır.
Jenerik İlaç
Belli bir marka veya şirkete ait olmayan, genel olarak mevcut olan ilaçlardır.
Jet Pompası
Sıvıyı yüksek hızda taşımak için kullanılan bir pompadır.
Jikle
Isıtma sistemlerinde sıcak suyun devreye girmesini ve durmasını sağlayan bir valftır.
Kanal
Havalandırma sistemlerinde hava akışını taşımak için kullanılan boru veya kanallardır.
Klima
İç mekanın sıcaklık ve nemini kontrol etmek için kullanılan bir sistemdir.
Kompanzasyon
Elektrik enerjisi kullanımının optimize edilmesi için kullanılan bir yöntemdir.
Kondensatör
HVAC sistemlerinde ısı transferini sağlayan bir bileşen veya cihazdır.
Kontrol Paneli
HVAC sisteminin çalışmasını kontrol etmek ve ayarlamak için kullanılan bir paneldir.
Laminer Akış
HVAC sisteminde akışkanın düzgün ve tabakalı bir şekilde hareket ettiği akış tipidir.
LCV
Low Calorific Value (Düşük Kalorifik Değer) teriminin kısaltmasıdır, yakıtın düşük ısıl değerini ifade eder.
Lehimleme
HVAC sistemlerinde boru veya bileşenlerin birleştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir.
Limit Kontrolü
HVAC sisteminde belirli bir sıcaklık veya basınç aralığında çalışmayı kontrol eden bir cihazdır.
LPG
Liquefied Petroleum Gas (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) teriminin kısaltmasıdır, yakıt olarak kullanılan bir gazdır.
Manometre
Akışkan basıncını ölçmek için kullanılan bir ölçüm cihazıdır.
Manuel Ayar
HVAC sistemini manuel olarak çalıştırmak veya ayarlamak için kullanılan bir işlemdir.
Merkezi Isıtma
Bir binanın veya tesisin genelinde ısıtma sağlayan bir sistemdir.
Modülasyon
HVAC sisteminin çıkış gücünü talebe göre ayarlayabilme yeteneğidir.
Motorlu Vana
HVAC sistemlerinde otomatik olarak açılıp kapanabilen bir vana sistemidir.
Nemlendirme
İç mekanın nem seviyesini artırmak için su buharı eklenmesi işlemidir.
Nokta Isıtıcı
HVAC sisteminde belirli bir alana veya noktaya doğrudan ısıtma sağlayan bir cihazdır.
Nokta Soğutma
HVAC sisteminde belirli bir alana veya noktaya doğrudan soğutma sağlayan bir cihazdır.
NTC Direnç
Negatif Sıcaklık Katsayısı (NTC) olan bir dirençtir, sıcaklık değiştikçe direnç değeri değişir.
Nüfuz Testi
HVAC sisteminin sızıntılarını tespit etmek için basınç testi yapılmasıdır.
Perde Isıtıcı
Isıtma işlemini bir mekanın girişinde hava perdeleri kullanarak gerçekleştiren bir sistemdir.
Pervane
Havalandırma sistemlerinde hava akışını sağlamak için kullanılan döner kanatlı bir cihazdır.
PID Kontrolü
Proportional-Integral-Derivative (Oransal-Integral-Türevsel) kontrolün kısaltmasıdır, otomatik kontrol sistemlerinde sıcaklık veya basınç gibi değişkenleri hassas bir şekilde kontrol etmek için kullanılır.
Plaka Eşanjörü
Isı transferini gerçekleştirmek için plakalardan oluşan bir eşanjör sistemidir.
Pompa
Isıtma ve soğutma sistemlerinde sıvıyı dolaştırmak için kullanılan bir cihazdır.
R410A
Isı pompaları ve klimalarda yaygın olarak kullanılan bir soğutucu gazdır.
Radyatör
Isıtma sistemlerinde ısıyı ortama yaymak için kullanılan bir cihazdır.
Reglaj ayarı nedi?
Isıtıcı cihaz olarak kombi kullanılan dairelerde yatay tesisatlarda kombiden uzaklaştıkça basınç azalır. Daha doğrusu sürtünme direnci artar. Bu yüzden en uç noktadaki peteklerin ısınması güçleşir hatta hiç ısınmadığı da olur. Bu gibi durumlarda kombiye yakın olan peteklerin reglaj vanasını alyan anahtar marifetiyle kısarız. Bu sayede uzaktaki radyatörlere de suyun ulaşmasını sağlarız. Sondaki reglaj vanalarını tam açık bırakırız.
Reglaj Vanası
Tesisatlarda reglaj ayarı yapmamız sağlayan vanalardır.
Regülasyon
HVAC sisteminin çalışma parametrelerini düzenlemek ve ayarlamak için yapılan işlemleri ifade eder.
Rekuperatör
Havalandırma sistemlerinde dışarıdaki taze havanın enerji geri kazanımıyla ısıtılması veya soğutulması için kullanılan bir eşanjör sistemidir.
Rüzgar Dolabı
Doğal havalandırmayı sağlamak ve mekanın içindeki hava sirkülasyonunu artırmak için kullanılan bir cihazdır.
Şalt
HVAC sisteminde belirli bir devreyi açmak veya kapatmak için yapılan elektriksel bağlantıdır.
Şap
Yer döşemelerinde düzgün bir yüzey oluşturmak için kullanılan bir harç veya malzemedir.
Şebeke Bağlantısı
Elektrik enerjisinin şebekeye bağlanarak kullanıldığı bir bağlantı türüdür.
Şebeke Voltajı
Elektrik şebekesindeki nominal gerilimi ifade eder.
Şebekeden Bağımsız Çalışma
Elektrik enerjisi olmadan çalışabilen bir HVAC sistemidir.
Serpantin
HVAC sistemlerinde sıvı veya gaz akışını gerçekleştiren, boru şeklinde bir eşanjördür.
Sirkülasyon Pompası
Isıtma veya soğutma sistemlerinde sıvıyı dolaştırmak için kullanılan bir pompadır.
Sıcaklık Kontrolü
HVAC sistemlerinde belirli bir sıcaklık aralığında çalışmayı kontrol etmek ve ayarlamak için kullanılan bir cihazdır.
Sıvı Conta Nedir?
Özel kimyasal formüllerle üretilen, oksijenle teması kesildiği anda sertleşen ancak elastikiyetini kaybetmeyen sızdırmazlık ürünüdür.

 
Split Klima
İç mekan ve dış mekan ünitesi olmak üzere ikiye ayrılan bir klima sistemidir.
Su Arıtma
HVAC sistemlerinde kullanılan suyun temizlenmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi işlemidir.
Teflon Bant Nedir?
Kimyasal formülü: Tetrafloraetilen . Isıya, neme, sürtünmeye ve kimyasal maddelere dayanıklı malzemedir. Tesisatlarda sızdırmazlık için kullanılır.
Termostat
İç mekan sıcaklığını algılayan ve HVAC sistemini otomatik olarak kontrol eden bir cihazdır.
Tesisat
HVAC sistemlerinde su, gaz veya diğer medyaların taşınması için kullanılan boru veya kanalların oluşturduğu yapıdır.
Titreşim Amortisörü
HVAC ekipmanlarının titreşimlerini azaltmak ve yaymak için kullanılan bir cihazdır.
Topraklama
Elektriksel güvenlik için HVAC sistemlerinde kullanılan elektrik devrelerinin toprağa bağlanması işlemidir.
Toz Filtresi
Havalandırma sistemlerinde hava akışına katı parçacıkların girmesini engellemek için kullanılan bir filtre sistemidir.
Ücretsiz Soğutma
Çevredeki doğal soğuk hava veya soğuk su kaynaklarından yararlanarak mekanın soğutulması işlemidir.
Üfleme Hızı
Havalandırma sistemlerinde hava akışının hızını ayarlamak ve kontrol etmek için kullanılan bir parametredir.
Ünite
HVAC sistemlerinde kullanılan farklı bileşenlerin bir araya getirildiği birimdir.
Ürün Verimlilik Oranı (ÜVO)
HVAC ürünlerinin enerji verimliliğini ölçmek için kullanılan bir orandır.
Üstten Beslemeli Sistem
Isıtma veya soğutma ekipmanının üstten hava üfleme veya çekme yöntemiyle çalıştığı bir sistemdir.
Üstten Salınım
Klima veya vantilatör ünitelerinde hava akışının üst bölgeden sağlandığı bir salınım hareketidir.
Üstten Yaklaşım
HVAC sistemlerinde hava akışının üst bölgeden sağlandığı bir yaklaşım prensibidir.
Uyarı Sistemi
HVAC sistemlerinde oluşabilecek arızaları veya hataları belirlemek ve kullanıcıyı uyarmak için kullanılan bir sistemdir.
Uygulama Yazılımı
HVAC sistemlerinin kontrol edilmesi ve ayarlanması için kullanılan özel yazılımlardır.
Uzaktan Kumanda
HVAC sistemini uzaktan kontrol etmek ve ayarlamak için kullanılan bir cihazdır.
Vakum Pompası
Klima veya soğutma sistemlerinde sistemdeki havayı boşaltmak ve vakum yaratmak için kullanılan bir pompadır.
Vana
HVAC sistemlerinde sıvı veya gaz akışını kontrol etmek için kullanılan bir cihazdır.
Vantilatör
Havalandırma sistemlerinde hava akışını sağlamak veya hızlandırmak için kullanılan bir cihazdır.
Volan nedir?
Radyatör vanalarını açıp kapattığımız yani çevirdiğimiz kısmına \"volan\" diyoruz. Standart vana modellerinde sert plastik olan bu parça, dekoratif vanalarda metal (pirinç) yapılmaktadır. Bu sayede birçok kaplama ve boya yapma imkanı kazanmaktayız.

 
VRF
Variable Refrigerant Flow (Değişken Soğutucu Akışkan Debisi) anlamına gelir, enerji verimliliği yüksek bir HVAC teknolojisidir.
VRF Sistemi
Değişken Soğutucu Akışkan Debili Sistem anlamına gelen bir HVAC teknolojisidir, çoklu iç üniteye sahip bir sistemdir.
Yakıt
Isıtma sistemlerinde kullanılan enerji kaynağıdır, genellikle doğalgaz, elektrik, kömür veya mazot olabilir.
Yalıtım
HVAC sistemlerinde enerji tasarrufu sağlamak için kullanılan bir yöntemdir, ısı veya soğutma kaybını önlemek için izolasyon malzemeleri kullanılır.
Yenilenebilir Enerji
HVAC sistemlerinde kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edildiği enerji türüdür, örneğin güneş enerjisi veya rüzgar enerjisi.
Yerden Isıtma
Isıtma sisteminde zeminin altından ısıtma sağlanmasıdır, genellikle bir zemin altı boru ağıyla gerçekleştirilir.
Yerleşik Klima
Bina veya araç içinde yerleşik olarak monte edilmiş bir klima sistemidir.
Zemin Isıtma ve Soğutma
Isıtma veya soğutma için zemine yerleştirilen boru sistemlerinden yararlanan bir sistemdir.
Zemin Kondansatörü
Soğutma sistemlerinde oluşan kondens suyunun toplandığı ve tahliye edildiği bir birimdir.
Zon Kontrolü
HVAC sisteminde farklı bölgelerin bağımsız olarak kontrol edildiği bir sistemdir.
Zon Termostatı
Farklı bölgelerin sıcaklığını bağımsız olarak kontrol etmek ve ayarlamak için kullanılan bir termostat sistemidir.
Zorunlu Havalandırma
Mekan içindeki havanın belirli bir hızda dışarı atılarak veya taze hava getirilerek sürekli olarak değiştirildiği bir havalandırma sistemidir.