Teknik Terimler

Hepsi terimleri ve açıklamaları burada gösterilecek.

Ayırıcı: Isıtma veya soğutma sistemlerinde su ve hava ayırımını sağlayan bir cihazdır.

Ayar Vanası: Bir akışkanın debisini veya basıncını kontrol etmek için kullanılan bir valftır.

Alçak Basınç Kontrolü: Soğutma sistemlerinde düşük basınç seviyelerini izleyen bir kontrol cihazıdır.

Antifriz: Su bazlı bir karışım veya bileşik olan antifriz, donmayı önlemek ve sıcaklık stabilitesini sağlamak için kullanılır.

Alan Termostatı: Bir mekanın sıcaklık ayarını kontrol etmek ve düzenlemek için kullanılan bir termostattır.

Basınç Sensörü: HVAC sistemlerindeki akışkan basıncını ölçen bir sensördür.

Buharlaşma Soğutma: Sıvının buharlaşması yoluyla ısı alımının sağlandığı bir soğutma yöntemidir.

Baca Gazı: Yakıtın yanması sonucu oluşan ve dışarıya atılan gazlardır.

Bypass Vana: HVAC sistemlerinde akışkanın ana hattan geçmeden diğer bir hatta yönlendirildiği bir vana sistemidir.

Basınçlı Su Sistemi: HVAC sisteminde suyun basınç altında taşındığı bir sistemdir.

Cevap Süresi: HVAC sisteminin talebe ne kadar hızlı tepki verdiğini gösteren bir parametredir.

Çalışma Modu: HVAC sisteminin çalışma şekli veya ayarlanabilir işletme modlarını ifade eder.

Çift Hatlı Sistem: HVAC sisteminin yedekli olarak çalıştığı bir sistemdir.

Çalışma Zamanlayıcısı: HVAC sisteminin belirli bir süre boyunca çalışmasını sağlayan bir cihazdır.

Ceket Su Hattı: Isıtma sistemlerinde kullanılan ve boru hattını saran bir izolasyon malzemesidir.

Damper: Havalandırma kanalında hava akışını kontrol etmek için kullanılan bir mekanizmadır.

Dış Hava Ünitesi: Klima sisteminde dışarıdaki havayı işleyen bir ünitedir.

Doğal Gaz: Yakıt olarak kullanılan ve doğal kaynaklardan elde edilen bir gazdır.

Difüzör: Havalandırma sistemlerinde hava akışını yaymak veya yönlendirmek için kullanılan bir cihazdır.

Drenaj Pompası: Kondensatın toplandığı biriktirme kabından uzaklaştırılması için kullanılan bir pompadır.

Ekonomizer: Dış havayı kullanarak enerji tasarrufu sağlayan bir HVAC cihazıdır.

Eşanjör: Isı transferini gerçekleştiren bir cihaz veya bileşenidir.

Evaporatif Soğutma: Suyun buharlaşması yoluyla ortamdaki sıcaklığı düşüren bir soğutma yöntemidir.

Egzoz Havası: İç mekandan atılan havadır, genellikle kirli veya kirletici olabilir.

Enerji Verimliliği: HVAC sisteminin ne kadar etkili ve verimli bir şekilde enerji kullandığını ifade eder.

Fan Coil Ünitesi: Havayı ısıtmak veya soğutmak için kullanılan bir HVAC ünitesidir.

Filtre: HVAC sistemlerinde hava veya sıvı akışında partiküllerin tutulmasını sağlayan bir cihazdır.

Freon: Soğutma sistemlerinde kullanılan bir tür soğutucu akışkandır.

Faz: Elektrik devresinde akımın durumunu ifade eden bir terimdir.

Frenleme: HVAC sistemlerinde enerji tüketimini azaltmak veya durdurmak için kullanılan bir yöntemdir.

Gaz Brülörü: Yakıtın gaz formunda yakıldığı bir ısıtma sistemi bileşenidir.

Geri Kazanım: HVAC sisteminde enerji veya ısı geri kazanma yöntemidir.

Gece Modu: HVAC sisteminin gece saatlerinde enerji tasarrufu sağlamak için az güçte çalıştığı bir moddur.

Güç Kaybı: HVAC sisteminde enerjinin verimsiz bir şekilde kullanılması veya kaybedilmesidir.

Gaz Dolumu: Soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu gazın sistemdeki seviyesinin kontrol edilmesi işlemidir.

Havalandırma: Temiz hava sağlamak veya havanın dolaşımını sağlamak için yapılan işlemleri ifade eder.

Hava Kalitesi: İç mekandaki hava koşullarının sağlık ve konfor açısından uygunluğunu ifade eder.

Hidronik Isıtma: Sıvı bir akışkanın kullanıldığı bir ısıtma sistemidir.

Hava Soğutma Kulesi: Soğutma sistemlerinde kullanılan, sıcak suyun havaya temas ederek soğumasını sağlayan bir yapıdır.

Hacimsel Akış: HVAC sistemindeki hava veya sıvı akışının miktarını ifade eden bir terimdir.

Isı Eşanjörü: Isı transferini gerçekleştiren bir cihazdır, sıcak ve soğuk akışkanların birbirine temas ettiği bir noktadır.

Isı Pompası: Bir ortamdan ısıyı alarak başka bir ortama aktaran bir cihazdır.

İç Hava Ünitesi: Klima sisteminde iç mekandaki havayı işleyen bir ünitedir.

İzolasyon: Isıtma veya soğutma sistemlerinde enerji kaybını önlemek için kullanılan yalıtım malzemeleridir.

İklimlendirme: Bir ortamın sıcaklık, nem ve hava kalitesini kontrol etmek ve ayarlamak için yapılan işlemleri ifade eder.

Jet Pompası: Sıvıyı yüksek hızda taşımak için kullanılan bir pompadır.

Jeneratör: Elektrik enerjisi üretmek için kullanılan bir cihazdır.

Jikle: Isıtma sistemlerinde sıcak suyun devreye girmesini ve durmasını sağlayan bir valftır.

Jenerik İlaç: Belli bir marka veya şirkete ait olmayan, genel olarak mevcut olan ilaçlardır.

Jakuzi: Isıtma ve su jetleriyle donatılmış bir banyo küvetidir.

Kondensatör: HVAC sistemlerinde ısı transferini sağlayan bir bileşen veya cihazdır.

Klima: İç mekanın sıcaklık ve nemini kontrol etmek için kullanılan bir sistemdir.

Kontrol Paneli: HVAC sisteminin çalışmasını kontrol etmek ve ayarlamak için kullanılan bir paneldir.

Kanal: Havalandırma sistemlerinde hava akışını taşımak için kullanılan boru veya kanallardır.

Kompanzasyon: Elektrik enerjisi kullanımının optimize edilmesi için kullanılan bir yöntemdir.

Laminer Akış: HVAC sisteminde akışkanın düzgün ve tabakalı bir şekilde hareket ettiği akış tipidir.

LCV: Low Calorific Value (Düşük Kalorifik Değer) teriminin kısaltmasıdır, yakıtın düşük ısıl değerini ifade eder.

Limit Kontrolü: HVAC sisteminde belirli bir sıcaklık veya basınç aralığında çalışmayı kontrol eden bir cihazdır.

Lehimleme: HVAC sistemlerinde boru veya bileşenlerin birleştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir.

LPG: Liquefied Petroleum Gas (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) teriminin kısaltmasıdır, yakıt olarak kullanılan bir gazdır.

Merkezi Isıtma: Bir binanın veya tesisin genelinde ısıtma sağlayan bir sistemdir.

Motorlu Vana: HVAC sistemlerinde otomatik olarak açılıp kapanabilen bir vana sistemidir.

Manometre: Akışkan basıncını ölçmek için kullanılan bir ölçüm cihazıdır.

Modülasyon: HVAC sisteminin çıkış gücünü talebe göre ayarlayabilme yeteneğidir.

Manuel Ayar: HVAC sistemini manuel olarak çalıştırmak veya ayarlamak için kullanılan bir işlemdir.

Nemlendirme: İç mekanın nem seviyesini artırmak için su buharı eklenmesi işlemidir.

Nokta Isıtıcı: HVAC sisteminde belirli bir alana veya noktaya doğrudan ısıtma sağlayan bir cihazdır.

Nüfuz Testi: HVAC sisteminin sızıntılarını tespit etmek için basınç testi yapılmasıdır.

NTC Direnç: Negatif Sıcaklık Katsayısı (NTC) olan bir dirençtir, sıcaklık değiştikçe direnç değeri değişir.

Nokta Soğutma: HVAC sisteminde belirli bir alana veya noktaya doğrudan soğutma sağlayan bir cihazdır.

Oda Termosta

Pompa: Isıtma ve soğutma sistemlerinde sıvıyı dolaştırmak için kullanılan bir cihazdır.

Perde Isıtıcı: Isıtma işlemini bir mekanın girişinde hava perdeleri kullanarak gerçekleştiren bir sistemdir.

Pervane: Havalandırma sistemlerinde hava akışını sağlamak için kullanılan döner kanatlı bir cihazdır.

PID Kontrolü: Proportional-Integral-Derivative (Oransal-Integral-Türevsel) kontrolün kısaltmasıdır, otomatik kontrol sistemlerinde sıcaklık veya basınç gibi değişkenleri hassas bir şekilde kontrol etmek için kullanılır.

Plaka Eşanjörü: Isı transferini gerçekleştirmek için plakalardan oluşan bir eşanjör sistemidir.

Radyatör: Isıtma sistemlerinde ısıyı ortama yaymak için kullanılan bir cihazdır.

Rekuperatör: Havalandırma sistemlerinde dışarıdaki taze havanın enerji geri kazanımıyla ısıtılması veya soğutulması için kullanılan bir eşanjör sistemidir.

Rüzgar Dolabı: Doğal havalandırmayı sağlamak ve mekanın içindeki hava sirkülasyonunu artırmak için kullanılan bir cihazdır.

Regülasyon: HVAC sisteminin çalışma parametrelerini düzenlemek ve ayarlamak için yapılan işlemleri ifade eder.

R410A: Isı pompaları ve klimalarda yaygın olarak kullanılan bir soğutucu gazdır.

Sıcaklık Kontrolü: HVAC sistemlerinde belirli bir sıcaklık aralığında çalışmayı kontrol etmek ve ayarlamak için kullanılan bir cihazdır.

Serpantin: HVAC sistemlerinde sıvı veya gaz akışını gerçekleştiren, boru şeklinde bir eşanjördür.

Su Arıtma: HVAC sistemlerinde kullanılan suyun temizlenmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi işlemidir.

Sirkülasyon Pompası: Isıtma veya soğutma sistemlerinde sıvıyı dolaştırmak için kullanılan bir pompadır.

Split Klima: İç mekan ve dış mekan ünitesi olmak üzere ikiye ayrılan bir klima sistemidir.

Şap: Yer döşemelerinde düzgün bir yüzey oluşturmak için kullanılan bir harç veya malzemedir.

Şalt: HVAC sisteminde belirli bir devreyi açmak veya kapatmak için yapılan elektriksel bağlantıdır.

Şebeke Bağlantısı: Elektrik enerjisinin şebekeye bağlanarak kullanıldığı bir bağlantı türüdür.

Şebeke Voltajı: Elektrik şebekesindeki nominal gerilimi ifade eder.

Şebekeden Bağımsız Çalışma: Elektrik enerjisi olmadan çalışabilen bir HVAC sistemidir.

Termostat: İç mekan sıcaklığını algılayan ve HVAC sistemini otomatik olarak kontrol eden bir cihazdır.

Tesisat: HVAC sistemlerinde su, gaz veya diğer medyaların taşınması için kullanılan boru veya kanalların oluşturduğu yapıdır.

Titreşim Amortisörü: HVAC ekipmanlarının titreşimlerini azaltmak ve yaymak için kullanılan bir cihazdır.

Toz Filtresi: Havalandırma sistemlerinde hava akışına katı parçacıkların girmesini engellemek için kullanılan bir filtre sistemidir.

Topraklama: Elektriksel güvenlik için HVAC sistemlerinde kullanılan elektrik devrelerinin toprağa bağlanması işlemidir.

Uzaktan Kumanda: HVAC sistemini uzaktan kontrol etmek ve ayarlamak için kullanılan bir cihazdır.

Uygulama Yazılımı: HVAC sistemlerinin kontrol edilmesi ve ayarlanması için kullanılan özel yazılımlardır.

Uyarı Sistemi: HVAC sistemlerinde oluşabilecek arızaları veya hataları belirlemek ve kullanıcıyı uyarmak için kullanılan bir sistemdir.

Ünite: HVAC sistemlerinde kullanılan farklı bileşenlerin bir araya getirildiği birimdir.

Üfleme Hızı: Havalandırma sistemlerinde hava akışının hızını ayarlamak ve kontrol etmek için kullanılan bir parametredir.

Üstten Beslemeli Sistem: Isıtma veya soğutma ekipmanının üstten hava üfleme veya çekme yöntemiyle çalıştığı bir sistemdir.

Üstten Salınım: Klima veya vantilatör ünitelerinde hava akışının üst bölgeden sağlandığı bir salınım hareketidir.

Üstten Yaklaşım: HVAC sistemlerinde hava akışının üst bölgeden sağlandığı bir yaklaşım prensibidir.

Ürün Verimlilik Oranı (ÜVO): HVAC ürünlerinin enerji verimliliğini ölçmek için kullanılan bir orandır.

Ücretsiz Soğutma: Çevredeki doğal soğuk hava veya soğuk su kaynaklarından yararlanarak mekanın soğutulması işlemidir.

Vantilatör: Havalandırma sistemlerinde hava akışını sağlamak veya hızlandırmak için kullanılan bir cihazdır.

VRF Sistemi: Değişken Soğutucu Akışkan Debili Sistem anlamına gelen bir HVAC teknolojisidir, çoklu iç üniteye sahip bir sistemdir.

Vakum Pompası: Klima veya soğutma sistemlerinde sistemdeki havayı boşaltmak ve vakum yaratmak için kullanılan bir pompadır.

VRF: Variable Refrigerant Flow (Değişken Soğutucu Akışkan Debisi) anlamına gelir, enerji verimliliği yüksek bir HVAC teknolojisidir.

Vana: HVAC sistemlerinde sıvı veya gaz akışını kontrol etmek için kullanılan bir cihazdır.

Yakıt: Isıtma sistemlerinde kullanılan enerji kaynağıdır, genellikle doğalgaz, elektrik, kömür veya mazot olabilir.

Yalıtım: HVAC sistemlerinde enerji tasarrufu sağlamak için kullanılan bir yöntemdir, ısı veya soğutma kaybını önlemek için izolasyon malzemeleri kullanılır.

Yerden Isıtma: Isıtma sisteminde zeminin altından ısıtma sağlanmasıdır, genellikle bir zemin altı boru ağıyla gerçekleştirilir.

Yerleşik Klima: Bina veya araç içinde yerleşik olarak monte edilmiş bir klima sistemidir.

Yenilenebilir Enerji: HVAC sistemlerinde kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edildiği enerji türüdür, örneğin güneş enerjisi veya rüzgar enerjisi.

Zemin Kondansatörü: Soğutma sistemlerinde oluşan kondens suyunun toplandığı ve tahliye edildiği bir birimdir.

Zon Kontrolü: HVAC sisteminde farklı bölgelerin bağımsız olarak kontrol edildiği bir sistemdir.

Zon Termostatı: Farklı bölgelerin sıcaklığını bağımsız olarak kontrol etmek ve ayarlamak için kullanılan bir termostat sistemidir.

Zorunlu Havalandırma: Mekan içindeki havanın belirli bir hızda dışarı atılarak veya taze hava getirilerek sürekli olarak değiştirildiği bir havalandırma sistemidir.

Zemin Isıtma ve Soğutma: Isıtma veya soğutma için zemine yerleştirilen boru sistemlerinden yararlanan bir sistemdir.