Döküm Radyatör

Döküm radyatörler, 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır ve günümüze kadar popülerliğini korumuştur. Evlerde kullandığımız ısıtma sistemlerinin temel bileşenlerinden biridir. Bu sistemleri, evin ısıtılması için kullandığımız sıcak suyu radyatörlerden geçirerek ısı yayması prensibi üzerine kuruyoruz.

Aüminyum veya çelik radyatörlere kıyasla daha ağır olsalar da, daha dayanıklıdırlar. Tarihsel olarak, döküm radyatörleri, düşük basınçlı buhar ısıtma sistemleri ile kullanıyorduk. Ancak, bugün modern yüksek basınçlı sıcak su ısıtma sistemleriyle de kullanılmaktayız.

Döküm radyatörlerin birçok avantajı vardır. Bunlardan biri, sıcak suyun radyatörün üzerinden geçirilerek ısı yaymasıdır. Bu sayede, radyatörler ile odadaki havayı doğal olarak ısıtırız ve sıcaklık eşit olarak yayılmasını sağlarız. Ayrıca, radyatörlerimizin birbirinden  güzel desen ve model  seçenekleri sayesinde evinize rustik bir dokunuş ekleyeceğiz.

Bu radyatörleri kullanarak enerji verimliliği açısından da avantaj sağlıyoruz. Diğer ısıtma sistemlerine kıyasla daha yavaş ısınır ve soğur, bu da evimizin daha uzun süre sıcak kalmasını sağlarız. Bu radyatörler özellikle yurtdışında, çoğu evde mevcut olan düşük basınçlı buhar ısıtma sistemlerinde kullanılabildiğimiz için, ev sahiplerinin mevcut sistemlerini güncelleme ihtiyacı duymadan daha modern bir görünüm elde etmelerine yardımcı olabiliriz.

Özellikle perkolon ve kolonlu modelleri; okullarda, askeri kışlalarda, cezaevlerinde, hastanelerde kısaca kamuya ait binalarda oldukça yaygın kullanmaktayız.

Ülkemizde döküm radyatör üreticisi iki büyük fabrikanın ana distrübütörüyüz. İthal ettiğimiz modellerin çoğu Fransız tasarımı olan modellere aittir. Bu modellerin tamamını Dünyanın en büyük üretici firmasından sağlamaktayız. Aldığımız ürünlerin gruplanmasını, testlerini, son temizliğini ve en son boya işlemlerini kendimiz yaparak ürüne değer katmaktayız.

Sonuç olarak, döküm radyatörler tarih boyunca ısıtma sistemlerinin temel bir parçası olmuştur. Dayanıklılıkları, güzel tasarımları ve enerji verimliliği avantajları sayesinde, bugün de hala tercih edilmektedir.

Filter