ISITMA SİSTEMLERİ

ISITMA SİSTEMLERİ

Bir ısıtma sisteminden bazı işlevleri yerine getirmesi ve belirli özelliklere sahip olması istenir.Şimdi bunlara kısaca bir gözatalım.

1.Isıtılan bir mekanda algılanan sıcaklığın,işletme sıcaklığının(ortalama duvar sıcaklığı ile hava sıcaklığının ortalaması),hem düşey ve yatay yönlerde hem de zaman içerisinde değişmemesi arzu edilir.Bu sıcaklık genellikle 20° C ile 22° C arasında tutulur.Burada yenilen yiyeceklerin vücutta yakılması ve kas fonksiyonları sonucu oluşan ısı  ile çevreye kaybedilen ısı arasında sürekli bir denge söz konusudur.

2.Isıtma sistemi kontrol edilebilmelidir.Algılanan sıcaklığın fertlerin isteklerine bağlı olarak belirli sınırlar içerisinde ayarlanabilmesi gerekir.Tabii ki sistemin ayar edilen şartlara hızlı bir şekilde tepki vermesi,örneğin mekanın hızla ısıtılabilmesi gerekir.

3.Mekanın havası ısıtma sonucu bozulmamalıdır.Örneğin toz,zararlı buharve gazla üretilmemeli,gürültü ve rahatsız edici hava akımları oluşmamalıdır.Ayrıca ısıtıcılar kolayca temizlenebilmeli ve estetik olmalıdır.

4.Eğer odaya havalandırma amacıyla taze hava gönderiliyorsa, bu hava daısıtmalı ve rahatsız edici hava akımları oluşturulmamalıdır.

5.Isıtma sisteminin kurulması ve işletilmesi ekonomik olmalıdır.Özellikle işletme masraflarının düşük olması çok önemlidir.

6.Isıtma şekli çevre dostu olmalıdır.Burada hem yakılan yakıtlar,hem uygulanan teknoloji hem de bacanın uygunluğu söz konusudur.

Doğal olarak burada saydığımız özelliklerin hepsine sahip ideal bir ısıtma sistemi yoktur.En basit şömineden en modern düşük sıcaklık ısıtmasına kadar her sistemin avantaj ve dezavantajları vardır.Yine de bugünkü teknoloji oldukça iyi bir yerdedir.Bir mekanın ısıtılmasında hangi sistemin kullanılacağının seçimi birçok faktöre bağlıdır.Binanın şekli,kullanım süresi,içerde bulunan kişi sayısı ve giyimleri,yakılan yakıtın cinsi,çevreye etkileri,yasalar ve yönetmelikler gibi etkenler bunlar arasında sayılabilir.

Isıtma sistemlerini değişik bakış açılarına göre sınıflamak mümkündür.Bir sınıflama,ısı üreticisinin şekline göre,bireysel,merkezi veya bölgesel olarak yapılabilir.Bir başka sınıflama kullanılan yakıtın cinsine göre olabilir,kömür,mazot,gaz veya elektrik.Üretilen ısıyı değişik mekanlara dağıtan taşıyıcı ortamlara göre bir ayırım yapılabilir, sıcak su,kaynar su,buhar veya sıcak hava.Bir diğer sınıflama ise ısının ortama verilme mekanizmzsını esas alır,taşınım,ışınım,hava veya karma.

Bunların dışında özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan,ısı pompalı,güneş enerjili,jeotermal enerjili,yakıt hücreli gibi değişik ısıtma sistemleri de vardır.

Isıtma sistemlerini sınıflandırırken yukarıda yapılan tanımlamalar birleştirilebilir,çünkü burada ele alınan özellikler aslında kendi aralarında birbiriyle ilişkilidir.Standartlar ve emniyet önlemleri genellikle kullanılan ısıtma ortamını esas alırlar.5 farklı  ortamdan söz edilebilir.

*Sıcak sulu sistemler

*Kaynar sulu sistemler

*Düşük basınçlı buhar sistemler

*Yüksek basınçlı buhar sistemleri

*Sıcak havalı sistemler

Kaynak:Emas Teknik Yayınları – Prof. Dr. Hasan Heparka – Y.T.Ü. Makina Fakültesi

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın