Aylık Arşivler - Ocak 2010

Enerji Verimliliğinin Arttırılması Türkiye’nin Birinci Hedefi Olmalıdır.

Türkiye'de bina sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı 2008 yılı için %36'dır. Çeşitli kuruluşların ve bu konudan sorumlu kuruluş olan Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) açıklama ve dökümanlarında söz konusu sektörde mevcut enerji tasarruf potansiyelinin %30-%50 arasında olduğu belirtilmektedir. Ülkemiz ithal enerji kaynağına 2008 yılında 48 milyar dolar ödemiştir. Kriz olmasa idi bu rakam bu yıl için bu değerin oldukça üstünde olacaktı. Türkiye'nin oldukça yüksek politik ve ekonomik bedeller elde ettiği kaynağı heba etme lüksü yoktur ve enerji verimliliğinin...

Kombi Montajı

Kombi Montajı Dikkat! Yer seçiminde montaj mahali, özellikleri, havalandırma, atıkgaz bağlantı ve gaz hattı için aşağıda verilen liste dikkate alınmalı ve tüm şartları sağlayan yere montaj yapılmalıdır. 1- Cihazın montaj yapılacağı ortamda asit buharı bulunmamalıdır (WCgibi). 2- Patlayıcı madde bulunan yerlere kombi monte edilemez. 3- Kombiler binaların genel kullanımına açık merdiven boşlukları, koridor, aydınlık boşluğu gibi yerlere monte edilemez. 4- Cihaz; fırın, ocak, radyatör, soba gibiısıtıcıların yanına veya üzerine monte edilememelidir. 5- Baca duvarı üzerine kombi monte edilemez. 6- Cihaz; açık balkon, atmosfere açık şartlarda ve...

Radyatörlerin ortası ısınmıyor.

Özellikle merkezi ısıtma sistemlerinde, tesisatta zamanla çamur , mil, korozyon neticesi radyatör ve boru iç yüzeyinden kopan parçacıkların yarattığı kirlilik ve yanlış montaj neticesi radyatörlerin orta kısımlarının zamanla ısınmadığı görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi sıcak su girişi ve soğuk su çıkışının alttan olması sonucu radyatörün orta kısmında biriken bu parçacıklar bu kısımda su dolaşımını engeller. Sonuç olarak bu kısımlar, su dolaşımı olmadığından soğuk kalırlar. Sıcaklık ve basıncın etkisiyle bu kısımda biriken parçacıklar zamanla sertleşirler ve ilerleyen zaman içinde taşlaşırlar. Bu olumsuzluk devam ettiği sürece...

Kaskad Sistemler

Giriş Yanlış ısı kaynağı seçimi,  para kaybı demektir. "Kaskad ısıtma sistemleri" klasik ısıtma sistemlerine göre %40 daha tasarrufludur.Bu yüzden ilk yatırım maliyetini çok kısa sürede amorti etmekte ve sistem kullanıcısını sürekli kâra geçirmektedir. Kaskad Sistem Nedir? Kaskad kazan sistemi arka arkaya bağlanan bir dizi yoğuşmalı kazanlardan kurulu ısıtma sistemidir. Yoğuşmalı kazanlarda, kapasite arttıkça kullanılan malzemlerin aşırı pahalı olmasından dolayı maliyetin de çok arttığı görülmüştür. Bu yüzden maliyeti yüksek tek bir büyük kazan yerine toplamda daha az maliyetli birden fazla kazandan oluşan kaskad sistemler tasarlanmıştır....

Kombinizi Yenilerken İzleyeceğiniz Adımlar…

kombi yenileme Eski kombinizi yenilerken, öncelikle bu işlem için doğalgaz şirketine bildirimde bulunulması  gerekir(İstanbul için İgdaş ). Bu bildirim ancak firmamız gibi "İgdaş Yetki Belgesine haiz firmalar" tarafından yapılabilir. Montaj işlemi de ancak ve ancak yetkili firmaların yetkili teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.Doğalgaz şartnamesindeki güncel değişiklikleri takip eden sertifikalı firmaların yaptığı montajlarda, sonradan hiç bir sıkıntı yaşamazsınız. Kombi gibi doğalgazla çalışan cihazlar,  sıradan birer beyaz eşya değildir. Bu yüzden marketlerden veya beyaz eşya mağazalarından alınmamalı ve montajı da  İgdaş'den yetki belgesi olmayan firma...

Kombilerde Alev Modülasyonu

Yanma için gerekli olan üç unsur vardır. Yanıcı madde (doğalgaz), yakıcı madde (oksijen) ve alev ya da kıvılcım.Modülasyonun esası yanma anındaki alevin boyunun ayarlanmasıdır. Bu ayarlama da amaç ısı ihtiyacı ne kadar artarsa alevin boyunun o kadar arttırılması yada azaltılmasıdır.Bu sayede hem istenen konfor sıcaklığına ulaşılmış, hem de yakıttan  tasarruf elde edilmiş olur. Kombilerde yanmanın meydana geldiği kısım brülördür. Brülörün yanmasını ayarlaması için iyi bir elektronik algılama sistemi, hava kontrol sistemi ve gaz kontrol sistemi olması şarttır. Bu üç sistemin birbiriyle...