Aylık Arşivler - Aralık 2011

ISITMA SİSTEMLERİ

Bir ısıtma sisteminden bazı işlevleri yerine getirmesi ve belirli özelliklere sahip olması istenir.Şimdi bunlara kısaca bir gözatalım. 1.Isıtılan bir mekanda algılanan sıcaklığın,işletme sıcaklığının(ortalama duvar sıcaklığı ile hava sıcaklığının ortalaması),hem düşey ve yatay yönlerde hem de zaman içerisinde değişmemesi arzu edilir.Bu sıcaklık genellikle 20° C ile 22° C arasında tutulur.Burada yenilen yiyeceklerin vücutta yakılması ve kas fonksiyonları sonucu oluşan ısı  ile çevreye kaybedilen ısı arasında sürekli bir denge söz konusudur. 2.Isıtma sistemi kontrol edilebilmelidir.Algılanan sıcaklığın fertlerin isteklerine bağlı olarak belirli sınırlar içerisinde ayarlanabilmesi...