Üyelik Sözleşmesi

imsanyapi.com.tr e-ticaret sitesine giren, üye olan ve alışveriş yapan tüm internet kullanıcıları aşağıdaki  “üyelik sözleşmesi” kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.
flashabek.com e-ticaret sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan imsanyapi.com.tr sorumlu değildir. imsanyapi.com.tr, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
imsanyapi.com.tr  işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar bağlantı verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
imsanyapi.com.tr, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Bu internet sitesi  imsanyapi.com.tr ’un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. imsanyapi.com.tr, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
imsanyapi.com.tr  bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim,  imsanyapi.com.tr markası ve diğer markalar,   imsanyapi.com.tr alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.  imsanyapi.com.tr ’un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
imsanyapi.com.tr, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı – sözleşmeler sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.
Üyeler ya da Kullancılar, imsanyapi.com.tr  sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, imsanyapi.com.tr ’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.
Üyeler ya da Kullanıcılar, imsanyapi.com.tr  internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcıları veya Üyeleri bağlayacaktır.
Üyeler ya da Kullanıcılar, imsanyapi.com.tr  internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
imsanyapi.com.tr, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üyeler ve Kullanıcılar, imsanyapi.com.tr  internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden imsanyapi.com.tr ‘dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
Site üzerinden, imsanyapi.com.tr ’un kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Kullanıcılara ve Üyeler yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. imsanyapi.com.tr üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında imsanyapi.com.tr ‘un herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Kullanıcıların ve Üyelerin kendi sorumluluğundadır.
imsanyapi.com.tr, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve imsanyapi.com.tr kullanma koşulları ile imsanyapi.com.tr ’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, imsanyapi.com.tr ’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, imsanyapi.com.tr sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. imsanyapi.com.tr kullanımı ya da imsanyapi.com.tr ’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi onayladığı takdirde haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.
Taraflar, imsanyapi.com.tr ’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
imsanyapi.com.tr, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, imsanyapi.com.tr sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle imsanyapi.com.tr ‘dan herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. Kullanıcılar veya Üyeler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.
İşbu Üyelik Sözleşmesi ve imsanyapi.com.tr ’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, imsanyapi.com.tr tarafından Kullanıcı ya da Üyelere içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar ve Üyeler, işbu sözleşme hükümlerini imsanyapi.com.tr sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. imsanyapi.com.tr, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek imsanyapi.com.tr üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.