purjör anahtarı

Radyatörlerin havasını almaya yarayan anahtar.Bu yüzden hava alma anahtarı da denir.