SDS BORULAR
Farklı boyutlarda şık tasarımı ile sobanızla güzel bir bütünlük oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Akardiyon Dirsek , L Dirsek ve Ayna gibi diğer parçalarlarda ihtiyaçlarınız düşünülerek imal edilmiştir.
BORU DÜZENİNİN KURULMASI
Soba borularının kısa ve düşey olmasına dikkat edin. Uzun olarak kullanılmış yatay borular, baca gazını çabuk soğutarak baca çekişinin zayıflamasına neden olur.
Fazla dirsekten kaçının, zorunlu durumlar dışında ikiden çok dirsek kullanmayın.
BORUNUN BACAYA BAĞLANMASI
• Baca çekişini zayıflatmamak için boruyu baca içine fazla sokmayın, Boru ucunu baca deliğine, sızdırmazlık sağlayacak şekilde tespit edin. Yatay boruları bacaya doğru hafif bir eğilimle yükseltin.
• Kömürler yandıktan sonra veya yanma sırasında, sobanın külünü, kül silkme tutamağını kullanarak silkerken odanın içine kül uçuşmaması için alt kül kapağını kapalı tutun.